از دانش و تخصص خود کسب درآمد کنید

برای پیوستن به جمع مترجمین ترنسیس کافیست مراحل زیر را طی کنید

شروع

نحوه پیوستن به مترجمین ترنسیس

ثبت نام کنید

برای ثبت نام ابتدا طلاعات کلی خود را وارد نموده و در مرحله بعد مدارک تخصصی خود را در ترنسیس ثبت کنید

ترنسیس

در مناقصه های ترجمه شرکت کنید

سفارشهای ترجمه مرتبط با تخصص شما به شما اطلاع داده می شود و شما می توانید پیشنهاد قیمت خود را برای ترجمه آن اعلام کنید

ترنسیس
ترنسیس

در مناقصه های ترجمه شرکت کنید

سفارشهای ترجمه مرتبط با تخصص شما به شما اطلاع داده می شود و شما می توانید پیشنهاد قیمت خود را برای ترجمه آن اعلام کنید

ترجمه کنید و حق الزحمه خود را دریافت کنید

اگر در مناقصه ای برنده شدید سفارش مربوطه را ترجمه کرده و حق الزحمه خود را دریافت می دارید

ترنسیس
آماده اید همکار ما شوید؟
همین حالا ثبت نام کنید