راهنمای سفارش ترجمه

 

يكي از نكات بارز ترنسيس شفافيت در امر سفارش و ترجمه است . يعني اينكه متولیان اين دو مي توانند از طريق امکانی در سایت ترنسیس در مورد هر پروژه تعامل و مكالمه نوشتاري داشته باشند . 

برای بر قراری ارتباط با مترجم پروژه خود کافی است به بخش پروژه های جاری بروید (مطابق با شکل زیر) و بر روی آیکون کلیک کرده :

 حال به صفحه زیر منتقل میشوید و برای ارسال پیام میتوانید از این امکان استفاده کنید، کافی عنوان و متن پیام خود را تایپ کرده و بر روی دکمه "ارسال " کلیک کنید .

 

 

  آیکن    در سمت چپ صفحه ی داشبورد در قسمت بالا نشان دهنده ی پيام های جديد براي شماست كه تعداد آن در داخل کادر نوشته شده است.  با كليك كردن بر روي آن شما به صفحه پروژه ها منتقل می شوید. آیکون را می بینید که اگر مترجم سفارش شما پیامی برایتان ارسال کرده باشد به تعداد پیام های خوانده نشده عددی در کادر قرمز رنگ خواهید دید پس از کلیک کردن بر روی آن، صفحه زیر قابل مشاهده است.

 


 

 


 

 

يكي از نكات بارز ترنسيس شفافيت در امر سفارش و ترجمه است . يعني اينكه متولیان اين دو مي توانند از طريق امکانی در سایت ترنسیس در مورد هر پروژه تعامل و مكالمه نوشتاري داشته باشند . 

برای بر قراری ارتباط با مترجم پروژه خود کافی است به بخش پروژه های جاری بروید (مطابق با شکل زیر) و بر روی آیکون کلیک کرده :

 حال به صفحه زیر منتقل میشوید و برای ارسال پیام میتوانید از این امکان استفاده کنید، کافی عنوان و متن پیام خود را تایپ کرده و بر روی دکمه "ارسال " کلیک کنید .

 

 

  آیکن    در سمت چپ صفحه ی داشبورد در قسمت بالا نشان دهنده ی پيام های جديد براي شماست كه تعداد آن در داخل کادر نوشته شده است.  با كليك كردن بر روي آن شما به صفحه پروژه ها منتقل می شوید. آیکون را می بینید که اگر مترجم سفارش شما پیامی برایتان ارسال کرده باشد به تعداد پیام های خوانده نشده عددی در کادر قرمز رنگ خواهید دید پس از کلیک کردن بر روی آن، صفحه زیر قابل مشاهده است.