راهنمای سفارش ترجمه

 

سنجش :77/یفیت کار مترجمین بر مبنای پ:.7-راگراف پیشنهادی و انتخاب مترجم

 

ارزیابی كیفیت كار مترجم :

شما در انتخاب مترجم کاملا اختیار عمل دارید و با توجه به نیاز خود می توانید بهترین پیشنهاد ارائه شده از سوی مترجمین را انتخاب کنید. برای اینكار كافیست با مراجعه به بخش "سفارش های من"، کیفیت ترجمه ی پاراگراف نمونه ی مترجمین را با قیمت ارائه شده توسط آن ها به علاوه ی زمان تحویل با هم مقایسه کنید و پس از ارزیابی بهترین و مناسب ترین آن ها را انتخاب نمایید .این حق انتخاب شما را در انتخاب بهتر یاری می کند. پیشنهاد می شود همواره یک پاراگراف اساسی و مهم از متن خود را به عنوان پاراگراف نمونه انتخاب کنید که بتواند سنجه ی دقیق تری برای ارزیابی تسلط مترجمین باشد.

 

انتخاب مترجم:

در قسمت سفارش های من درست بعد از اینكه اولین مترجم پیشنهاد خود را ارسال نماید تصویر رو به رو    را می بینید كه نشان دهنده ی ثبت پیشنهاد برای سفارش شماست.  عدد قرمز داخل کنار تصویر نشان دهنده تعداد پیشنهادهایی است كه شما قبلاً آن را ندیده اید. عدد داخل پرانتز هم تعداد كل پیشنهاد های رسیده برای این سفارش را اعلام می کند، با کلیک بر روی تصویر فوق به صفحه زیر منتقل می شوید . 

بسته به كیفیت پاراگراف ترجمه شده پیشنهادی ، مدت زمان تحویل ترجمه ، مبلغ پیشنهادی ، تعداد ستاره مترجم ( كه خود نوعی معیار برای سنجش عملكرد قبلی مترجم است ) ، یكی از آن پیشنهاد ها را پذیرفته و كلید قبول سفارش  را میزنید. 

 
پول شما نزد ترنسیس به امانت گذاشته می شود:

پس از آنکه پیشنهاد یکی از مترجمان را انتخاب نمودید می بایست وارد مرحله پرداخت شده و مبلغ ترجمه را به صورت آنلاین پرداخت کنید، این پول نزد ترنسیس به امانت گذاشته می شود تا متن ترجمه ی سفارش شما آماده شود. پس از اتمام کار ترجمه، مترجم فایل ترجمه شده را از طریق پنل ترنسیس برای شما ارسال می کند و شما پس از دریافت فایل و بررسی آن در صورت عدم ابهام و یا مشکل خاصی رضایت خود را به ترنسیس اعلام می دارید. ترنسیس پس از کسب رضایت از شما مبلغ ترجمه را به مترجم پرداخت خواهد کرد.

 

پرداخت مبلغ ترجمه:

بعد از آنكه در قسمت انتخاب مترجم یكی از پیشنهاد ها را پذیرفته و كلید "قبول سفارش" ترجمه را زدید به صفحه زیر هدایت خواهید شد : 

 

كه در این مرحله میتوانید با زدن كلید  "تایید و پرداخت" نسبت به پرداخت خود اقدام نمایید . در صورت زدن كلید فوق به درگاه بانک متصل شده و می توانید پرداخت خود را انجام دهید . پس از پرداخت اطلاعاتی مانند شكل زیر به شما داده خواهد شد :

لطفا بنا به دلایل امنیتی آن ها را یادداشت فرمایید.(مهم)

با این پیام سفارش ترجمه شما برای ترجمه به مترجم منتخب تحویل گردیده است .

 

سنجش :77/یفیت کار مترجمین بر مبنای پ:.7-راگراف پیشنهادی و انتخاب مترجم

 

ارزیابی كیفیت كار مترجم :

شما در انتخاب مترجم کاملا اختیار عمل دارید و با توجه به نیاز خود می توانید بهترین پیشنهاد ارائه شده از سوی مترجمین را انتخاب کنید. برای اینكار كافیست با مراجعه به بخش "سفارش های من"، کیفیت ترجمه ی پاراگراف نمونه ی مترجمین را با قیمت ارائه شده توسط آن ها به علاوه ی زمان تحویل با هم مقایسه کنید و پس از ارزیابی بهترین و مناسب ترین آن ها را انتخاب نمایید .این حق انتخاب شما را در انتخاب بهتر یاری می کند. پیشنهاد می شود همواره یک پاراگراف اساسی و مهم از متن خود را به عنوان پاراگراف نمونه انتخاب کنید که بتواند سنجه ی دقیق تری برای ارزیابی تسلط مترجمین باشد.

 

انتخاب مترجم:

در قسمت سفارش های من درست بعد از اینكه اولین مترجم پیشنهاد خود را ارسال نماید تصویر رو به رو    را می بینید كه نشان دهنده ی ثبت پیشنهاد برای سفارش شماست.  عدد قرمز داخل کنار تصویر نشان دهنده تعداد پیشنهادهایی است كه شما قبلاً آن را ندیده اید. عدد داخل پرانتز هم تعداد كل پیشنهاد های رسیده برای این سفارش را اعلام می کند، با کلیک بر روی تصویر فوق به صفحه زیر منتقل می شوید . 

بسته به كیفیت پاراگراف ترجمه شده پیشنهادی ، مدت زمان تحویل ترجمه ، مبلغ پیشنهادی ، تعداد ستاره مترجم ( كه خود نوعی معیار برای سنجش عملكرد قبلی مترجم است ) ، یكی از آن پیشنهاد ها را پذیرفته و كلید قبول سفارش  را میزنید. 

 
پول شما نزد ترنسیس به امانت گذاشته می شود:

پس از آنکه پیشنهاد یکی از مترجمان را انتخاب نمودید می بایست وارد مرحله پرداخت شده و مبلغ ترجمه را به صورت آنلاین پرداخت کنید، این پول نزد ترنسیس به امانت گذاشته می شود تا متن ترجمه ی سفارش شما آماده شود. پس از اتمام کار ترجمه، مترجم فایل ترجمه شده را از طریق پنل ترنسیس برای شما ارسال می کند و شما پس از دریافت فایل و بررسی آن در صورت عدم ابهام و یا مشکل خاصی رضایت خود را به ترنسیس اعلام می دارید. ترنسیس پس از کسب رضایت از شما مبلغ ترجمه را به مترجم پرداخت خواهد کرد.

 

پرداخت مبلغ ترجمه:

بعد از آنكه در قسمت انتخاب مترجم یكی از پیشنهاد ها را پذیرفته و كلید "قبول سفارش" ترجمه را زدید به صفحه زیر هدایت خواهید شد : 

 

كه در این مرحله میتوانید با زدن كلید  "تایید و پرداخت" نسبت به پرداخت خود اقدام نمایید . در صورت زدن كلید فوق به درگاه بانک متصل شده و می توانید پرداخت خود را انجام دهید . پس از پرداخت اطلاعاتی مانند شكل زیر به شما داده خواهد شد :

لطفا بنا به دلایل امنیتی آن ها را یادداشت فرمایید.(مهم)

با این پیام سفارش ترجمه شما برای ترجمه به مترجم منتخب تحویل گردیده است .