راهنمای سفارش ترجمه

برای ایجاد سفارش ترجمه ابتدا باید در ترنسیس ثبت نام کنید ، برای ثبت نام و ثبت سفارش ترجمه در ترنسیس مراحل زیر را دنبال کنید.


 

مرحله اول : بر روی دکمه " سفارش ترجمه دارم " کلیک کنید.

  

مرحله دوم : بر روی دکمه " ایجاد سفارش ترجمه " کلیک کنید.

  

مرحله سوم : بر روی نوشته آبی رنگ " همین حالا ثبت نام کنید " کلیک کنید.

  

مرحله چهارم : زبانه " سفارش ترجمه دارم " را باز کنید.

  

مرحله پنجم : بعد از پر کردن کادرهای خالی بر روی دکمه " ثبت نام " کلیک کنید.

 

مرحله ششم : با پشت سر گذاشتن مرحله پنجم پیام زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

مرحله هفتم : به ایمیل خود مراجعه کرده و روی دکمه " فعالسازی حساب کاربری " کلیک کنید.

 

 

مرحله هشتم : سپس به صفحه زیر منتقل می شوید و با کلیک بر روی " ورود به پنل کاربری " می توانید وارد جایگاه کاربری خود شوید.

 

 

مرحله نهم : نام کاربری(Email) و رمز خود را در کادر های مربوطه وارد کرده و بر روی دکمه " ورود " کلیک کنید.

 

مرحله دهم : حال شما در پنل کاربری خود هستید و برای شروع فرآیند ثبت سفارش فقط لازم است دکمه "ایجاد سفارش " کلیک کنید.  

 

 مرحله یازدهم : عنوان سفارش خود، زبان و سررشته مد نظر را  مشخص کنید و بر روی "مرحله بعد " کلیک کنید.

 

مرحله دوازدهم : فایل خود را بارگذاری و مهلت را مشخص نموده و بر روی دکمه "مرحله بعد" کلیک کنید.

 

مرحله سیزدهم : برشی از متن اصلی که می خواهید مترجمان ترنسیس آن را به عنوان نمونه کار برای شما ترجمه کنند را در کادر پاراگراف نمونه تایپ کنید و بر روی دکمه " مرحله بعد " کلیک کنید.

 

مرحله چهاردهم : در صورت نیاز می توانید توضیحات خود را در کادر توضیحات تایپ نمایید و در غیر این صورت بر روی دکمه " ثبت " کلیک کنید.

 

مرحله آخر : در صورتی که شما تمام مراحل فوق را به درست طی کرده باشید صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد. حال سفارش شمابه درستی ثبت شده است و برای دریافت پیشنهاد مترجمین ترنسیس باید اندکی صبرکنید. (در صورتی که پیامک تبلیغاتی شما مسدود نباشد با دریافت هر یک از پیشنهادهای که مترجمین ارسال می کنند یک پیامک اطلاع رسانی برایتان ارسال خواهد شد.)

 

 

 

 

برای ایجاد سفارش ترجمه ابتدا باید در ترنسیس ثبت نام کنید ، برای ثبت نام و ثبت سفارش ترجمه در ترنسیس مراحل زیر را دنبال کنید.


 

مرحله اول : بر روی دکمه " سفارش ترجمه دارم " کلیک کنید.

  

مرحله دوم : بر روی دکمه " ایجاد سفارش ترجمه " کلیک کنید.

  

مرحله سوم : بر روی نوشته آبی رنگ " همین حالا ثبت نام کنید " کلیک کنید.

  

مرحله چهارم : زبانه " سفارش ترجمه دارم " را باز کنید.

  

مرحله پنجم : بعد از پر کردن کادرهای خالی بر روی دکمه " ثبت نام " کلیک کنید.

 

مرحله ششم : با پشت سر گذاشتن مرحله پنجم پیام زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

مرحله هفتم : به ایمیل خود مراجعه کرده و روی دکمه " فعالسازی حساب کاربری " کلیک کنید.

 

 

مرحله هشتم : سپس به صفحه زیر منتقل می شوید و با کلیک بر روی " ورود به پنل کاربری " می توانید وارد جایگاه کاربری خود شوید.

 

 

مرحله نهم : نام کاربری(Email) و رمز خود را در کادر های مربوطه وارد کرده و بر روی دکمه " ورود " کلیک کنید.

 

مرحله دهم : حال شما در پنل کاربری خود هستید و برای شروع فرآیند ثبت سفارش فقط لازم است دکمه "ایجاد سفارش " کلیک کنید.  

 

 مرحله یازدهم : عنوان سفارش خود، زبان و سررشته مد نظر را  مشخص کنید و بر روی "مرحله بعد " کلیک کنید.

 

مرحله دوازدهم : فایل خود را بارگذاری و مهلت را مشخص نموده و بر روی دکمه "مرحله بعد" کلیک کنید.

 

مرحله سیزدهم : برشی از متن اصلی که می خواهید مترجمان ترنسیس آن را به عنوان نمونه کار برای شما ترجمه کنند را در کادر پاراگراف نمونه تایپ کنید و بر روی دکمه " مرحله بعد " کلیک کنید.

 

مرحله چهاردهم : در صورت نیاز می توانید توضیحات خود را در کادر توضیحات تایپ نمایید و در غیر این صورت بر روی دکمه " ثبت " کلیک کنید.

 

مرحله آخر : در صورتی که شما تمام مراحل فوق را به درست طی کرده باشید صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد. حال سفارش شمابه درستی ثبت شده است و برای دریافت پیشنهاد مترجمین ترنسیس باید اندکی صبرکنید. (در صورتی که پیامک تبلیغاتی شما مسدود نباشد با دریافت هر یک از پیشنهادهای که مترجمین ارسال می کنند یک پیامک اطلاع رسانی برایتان ارسال خواهد شد.)