بالاترین کیفیت و ارزان ترین قیمت را انتخاب کنید

متن شما توسط مترجمین ترنسیس بررسی شده و هر کدام به صورت جداگانه قیمت پیشنهادی خود را اعلام می کنند

نحوه ایجاد سفارش ترجمه

نحوه ایجاد سفارش ترجمه

ثبت نام کنید

برای ثبت درخواست ترجمه شما با چند گام ساده میتوانید در سایت ترنسیس عضو شوید.

سفارش خود را ایجاد کنید

وارد پنل کاربری خود شوید و سفارش ترجمه خود را با طی چند گام ساده ایجاد کنید.

سفارش خود را ایجاد کنید

وارد پنل کاربری خود شوید و سفارش ترجمه خود را با طی چند گام ساده ایجاد کنید.

یکی از پیشنهاد ها را انتخاب کنید

از میان پیشنهادهایی که مترجمین ترنسیس برای ترجمه متن شما داده اند یکی را انتخاب کنید.

متن ترجمه شده را تحویل بگیرید

ترجمه متن خود را تحویل بگیرید، آن را بررسی کنید و در صورت رضایت تأیید کنید.

متن ترجمه شده را تحویل بگیرید

ترجمه متن خود را تحویل بگیرید، آن را بررسی کنید و در صورت رضایت تأیید کنید.