سلام

ما هم مثل خيلي از شما مراجعه كنندگان به اين سايت ، در پاره اي اوقات ، سختي ها و پيچيدگي هاي مراحل ترجمه يك متن از زباني خارجي به فارسي و يا بالعكس را چشيده ايم و به خوبي مي دانيم كه بدست آوردن ترجمه سليس و روان و ارزان و سريع چقدر كار پر زحمت و زمان بري است تازه مشكل تر آن زماني است كه ما هر از چندگاهي بخواهيم اين كار را داشته باشيم و حرفه اصلي مان نباشد .

از اين رو بعنوان افرادي كه نسبت به موضوع ترجمه دغدغه داشته و نسبت به رشد آن بي تفاوت نيستيم ، بر آن شديم تا با بررسي هاي دقيق و علمي نسبت به اين امور در كشور ، كارهاي جاري و پيش بيني هاي آينده ، تجارب مشابه خارجي و داخلي ، درك نيازها و فرصت هاي موجود به ايجاد و راه اندازي وبگاه ترجمه آنلاين ترنسيس بپردازيم .

با ساده سازي هايي كه انجام داديم سعي كرديم كه سفارش دهنده ترجمه را بدون واسطه به مترجم وصل نموده و قيد و بند قيمت را از ميان برداريم . ناگفته پيداست كه بهاي تمام شده يك كار در مكان ها و زمان هاي مختلف متفاوت است و بر همين اساس و رقابتي كه بين مترجمين به راه مي اندازيم مطمئن هستيم كه سفارش دهنده نهايت سود را خواهد برد .

دو مقوله مي ماند كيفيت و تضمين . براي كيفيت ، تشخيص بر اساس مشت نمونه خروار است را عمل كرديم يعني پاراگرافي را همزمان با پيشنهاد قيمت و زمان بصورت رايگان از مترجم به سفارش دهنده مي رسانيم كه از روي آن مي شود سفارش دهنده به راحتي كيفيت تمام كار را مي تواند تشخيص دهد . براي تضمين هم بهتر ديديم تا تأييد قطعي و مسلم سفارش دهنده و حتي مدتي كوتاهي پس از آن وجه پرداختي سفارش دهنده را نزد خود نگاه داشته و با تأييد سفارش دهنده پرداخت آن صورت دهيم . بديهي تنها پرداخت پس از تأييد سغارش دهنده انجام مي پذيرد و لا غير .

بديهي است اينها همه و همه ناشي از بررسي ها و نگاه هاي شخصي ما بوده است تا با ساده سازي و سرعت دادن به ترجمه فرآيند فعلي را بهبود بخشيم اما هميشه منتظر و چشم به راه نظرات و پيشنهادات سازنده شما براي هرچه بهتر و كارآمدتر كردن اين فرآيند هستيم و هر روز اين آدرس را به اميد سخاوت شما در راهنمايي كنترل مي كنيم :

info@transis.ir

تيم طراحي و راه اندازي ترنسيس

 نماینده و صاحب امتیاز سایت : آقای سجاد جعفری

فراآیند ترجمه متن در ترنسیس

ترجمه هايي كه در ترنسيس انجام مي پذيرد :

ترجمه انگليسي به فارسي

ترجمه فارسي به انگليسي

ترجمه عربي به فارسي

ترجمه فارسي به عربي

ترجمه فارسي به فرانسه

ترجمه فرانسه به فارسي

ترجمه فارسي به آلماني

ترجمه آلماني به فارسي

ترجمه فارسي به تركي استانبولي

ترجمه تركي استانبولي به فارسي

ترجمه فارسي به ايتاليايي

ترجمه ايتاليايي به فارسي

ترجمه فارسي به روسي

ترجمه روسي به فارسي

ترجمه فارسي به چيني

ترجمه چيني به فارسي